ECDL 2010

ECDL, czyli European Conference on Digital Libraries to od ponad dziesięciu lat jedna z najważniejszych konferencji dotyczących prac badawczo-rozwojowych w obszarze bibliotek cyfrowych. Działania PCSS prezentowane były na niej kilkukrotnie, m.in. na dwóch ostatnich edycjach tej konferencji. W dniach od 6 do 10 września w Glasgow (UK) odbyła się kolejna, czternasta już edycja ECDL.

W bieżącym roku tematyka konferencji skupiała się na takich zagadnieniach, jak architektury bibliotek cyfrowych, wyszukiwanie, długoterminowe przechowywanie obiektów cyfrowych, Social Web / Web 2.0 i współpraca w bibliotekach cyfrowych, wyszukiwanie w bibliotekach cyfrowych czy analiza i metaanaliza bibliotek cyfrowych. Oczywiście nie zabrakło również wystąpień i dyskusji dotyczących różnych aspektów metadanych i ontologii. W wystąpieniu inaugurującym konferencję, zatytułowanym „The Web Changes Everything: Understanding and Supporting People in Dynamic Information Environments”, Susan Dumais z Microsoft Research bardzo ciekawie przedstawiła problematykę dużej dynamiki informacji dostępnej w Internecie i pokazała przykładowe narzędzie wspierające użytkownika w korzystaniu ze stron WWW, których zawartość jest przez ich autorów zmieniana bez udostępniania poprzednich wersji i możliwości porównywania ich, tak jak to chociażby można zrobić w przypadku wpisów w Wikipedii (pełny tekst artykułu). Ogólnie w czasie konferencji można było odczuć silną promocję prac badawczych Microsoft. W ramach imprez towarzyszących prezentowano między innymi portal MS Academic Search, czyli alternatywę dla Google Scholar, z ciekawymi funkcjami wizualizacji danych odnośnie publikacji naukowych. Była również mowa o Zentity 2.0, czyli bezpłatnej platformie Microsoft do budowy repozytoriów instytucjonalnych oraz o technologii Deep Zoom umożliwiającej prezentację w sieci bardzo wielu obrazów bardzo wysokiej jakości. Technologia ta, będąca częścią MS Silverlight, jest w pewnym stopniu zbliżona do Zoomify wykorzystywanego w polskich bibliotekach cyfrowych do prezentacji skanów map.

Równie ciekawe wystąpienie miała Yunhyong Kim, która w imieniu grupy autorów prezentowała referat zatytułowany „Relevance in Technicolor”. W referacie przedstawiono wyniki badań nad tym, czym sugerują się użytkownicy bibliotek cyfrowych wybierając konkretne pozycje na liście wyników wyszukiwania. Badania przeprowadzono na podstawie analizy wielu godzin nagrań z testów laboratoryjnych, w których użytkownicy korzystający z biblioteki cyfrowej mówili na głos co myślą analizując listę wyników wyszukiwania. Efekty badań są bardzo ciekawe i mogą być doskonałą pomocą do dostosowywania wyglądu listy wyników wyszukiwania i zestawu podstawowych informacji, jaki jest prezentowany na liście na temat każdego z wyników (pełny tekst artykułu). Inne ciekawe wystąpienia dotyczyły m.in. problemu szacowania kosztów digitalizacji przy pomocy metodyki DiCoMo (pełny tekst artykułu), wykonywania OCR na tekstach historycznych (pełny tekst artykułu), czy innowacyjnych interfejsów (a właściwie wirtualnych asystentów) dla użytkowników bibliotek cyfrowych (pełny tekst artykułu). Warto również wspomnieć referat dotyczący analizy dokumentów PDF pod katem automatycznej ekstrakcji tytułów, w którym pokazano jak najprostsze podejście do tego problemu może okazać się zaskakująco efektywne (pełny tekst artykułu), a także referat jednego ze współtwórców platformy Greenstone, prezentujący narzędzie SeaWeed Editor umożliwiające edycję metadanych obiektów cyfrowych z poziomu interfejsu WWW czytelnika (pełny tekst artykułu).

Materiały konferencyjne dostępne są on-line na stronie wydawnictwa Springer, a zdjęcia z konferencji można zobaczyć m.in. tutaj. Na zakończenie warto wspomnieć, iż tegoroczna edycja była ostatnią edycją konferencji ECDL. Od roku 2011 konferencja ta zmienia nazwę na Theory and Practice in Digital Libraries, w skrócie TPDL. Pierwsza edycja konferencji TPDL odbędzie się we wrześniu w Berlinie (http://www.tpdl2011.org/).

One thought on “ECDL 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*