Co tam Panie w Europeanie?

1 marca 2010 r. na stronach grupy projektów współtworzących Europeanę opublikowany został coroczny raport z działań związanych z rozwojem tejże biblioteki. Rozdział 4.4 tego raportu zawiera niestety nieaktualne dane (pochodzące najprawdopodobniej z sierpnia 2009, z dokumentu „Europeana Content Strategy”), wg których udział Polski w Europeanie to mniej niż 1%.

W związku z tym, iż przez ostatnie kilkanaście miesięcy intensywnie pracujemy m.in. nad tym, aby polski wkład w Europeanę był znacznie większy, postanowiliśmy przedstawić aktualne na dzień dzisiejszy (29.03.2010) statystyki odnośnie udziału obiektów z poszczególnych państw w Europeanie. Przedstawiają się one następująco:

Lp. Kraj Liczba obiektów Udział
1 Francja 2 571 101 36,76%
2 Hiszpania 907 338 12,97%
3 Niemcy 782 667 11,19%
4 Wielka Brytania 728 585 10,42%
5 Holandia 382 492 5,47%
6 Polska 315 521 4,51%
7 Norwegia 271 738 3,89%
8 Szwecja 229 583 3,28%
9 Finlandia 191 384 2,74%
10 Europa 170 980 2,44%
11 Słowenia 103 373 1,48%
12 Włochy 96 581 1,38%
13 Grecja 74 451 1,06%
14 Belgia 54 311 0,78%
15 Szwajcaria 27 403 0,39%
16 Austria 25 507 0,36%
17 Estonia 18 201 0,26%
18 Rumunia 11 453 0,16%
19 Portugalia 8 171 0,12%
20 Luksemburg 6 215 0,09%
21 Węgry 5 887 0,08%
22 Serbia 5 576 0,08%
23 Irlandia 4 609 0,07%
24 Islandia 667 0,01%
25 Łotwa 69 0,00%
26 Cypr 40 0,00%
RAZEM 6 993 903

Wynik 4.51% lokuje Polskę tuż poniżej granicy grupy krajów najsilniej reprezentowanych w Europeanie (próg tej grupy to 5%). Warto też zauważyć, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w tym rankingu na 6 miejscu w Europie, przed krajami takimi jak np. Norwegia czy Włochy. To bardzo dobry wynik, choć oczywiście trzeba pamiętać, że to co widać w Europeanie, to nie wszystko co w poszczególnych krajach zostało zdigitalizowane czy jest dostępne on-line. Wynik ten jednak z pewnością pokazuje, że funkcjonująca w Polsce infrastruktura bibliotek cyfrowych jest obecnie pod względem interoperacyjności jedną z najlepszych w Europie.

Federacja Bibliotek Cyfrowych, główny dostawca informacji o obiektach z polskich bibliotek cyfrowych do Europeany, jest na chwilę obecną na 8 miejscu na liście 66 faktycznie przyłączonych do Europeany serwisów (w nawiasie podano aktualna na dzień dzisiejszy liczbę obiektów, o których informacje przekazane zostały do Europeany).

  1. Culture.fr/collections (1 632 053) [Francja]
  2. Hispana (849 827) [Hiszpania]
  3. Bibliothèque nationale de France (823 378) [Francja]
  4. Saxon State Library – Dresden State and University Library (SLUB) (530 563) [Niemcy]
  5. CultureGrid (381,450) [Wielka Brytania]
  6. Het Geheugen van Nederland (381 427) [Holandia]
  7. Scran (310 802) [Wielka Brytania]
  8. Federacja Bibliotek Cyfrowych (297 431) [Polska]
  9. Knowledge Management in Museums (225 969) [Szwecja]
  10. Nasjonalbiblioteket (206 170) [Norwegia]

Poza Federacją Bibliotek Cyfrowych, do Europeany dane z Polski dostarcza również Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA (obecnie 18 090 obiektów).

Jedno przemyślenie nt. „Co tam Panie w Europeanie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*