Projekt EuropeanaLocal rozpoczęty

Od dziś swoją działalność rozpoczyna projekt EuropeanaLocal. Celem projektu jest poprawa interoperacyjności treści cyfrowych przechowywanych przez instytucje regionalne i lokalne, a następnie umożliwienie dostępu do tych treści poprzez Europejską Bibliotekę Cyfrową i jej portal „Europeana”, a także poprzez inne podobne serwisy. Jest to odpowiedź na narastającą od dłuższego czasu potrzebę zaangażowania regionalnych i lokalnych bibliotek, muzeów i archiwów w proces szerokiego udostępniania treści cyfrowych będących w posiadaniu tych instytucji przy użyciu infrastruktury europejskiej i takich jej elementów, jak wspomniana „Europeana”. Cel projektu będzie realizowany przez trzy lata (czerwiec 2008 – maj 2011), a przyjętą formą działania będzie sieć najlepszych praktyk (ang. Best Practice Network).

Projekt EDLocal współtworzą 32 instytucje partnerskie, z których 27 pełni rolę koordynatorów projektu na poszczególne kraje europejskie. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest takim właśnie koordynatorem dla Polski. 

One thought on “Projekt EuropeanaLocal rozpoczęty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*